Känner du dig trött, deppig och orkeslös?
Det kan vara järnbrist.

Blodbrist till följd av järnbrist är en av våra vanligaste folksjukdomar, men relativt okänd. Om du har järnbrist kan du känna dig trött, ha svårt att koncentrera dig med mera. Blir du dessutom snabbt andfådd eller får hjärtklappning kan det vara järnbristanemi. Vad många inte vet är att du kan ha ett bra Hb med ändå ha brist i järnförråden.
Inom kort kommer vi att publicera information till dig som vill veta mer om hur du får järnkoll. Under tiden får du gärna besöka Renapharma-Vifors hemsida.
www.renapharma-vifor.se
Välkommen tillbaka!